Programm 2018


127. märts: inspiratsiooniõhtu Tallinnas
229. märts: inspiratsiooniõhtu Tartus
34. aprill: ideede esitamise tähtaeg
426. aprill: 
selguvad TOP6 ideed
511.mai: I koolituspäev: lean meetod ja sekkumise mudel 
68. juuni:II koolituspäev: lahenduse disain ja mõju hindamine
729. juuni: III koolituspäev: eelarvestamine
824. august: IV koolituspäev: kommunikatsioon
928. september: V koolituspäev: pikemaajaline tegevusplaan
101. november: rahastustaotluste tähtaeg

Ootame 
Sinu ideed!


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.Mõelge läbi, kuidas lahendust pikemas plaanis rahastada ja kas sellel on võimekus omatulu teenida.

Programmis
osalemine


Esita oma idee hiljemalt 4.aprilliks aadressil nula@kysk.ee. Idee esitamiseks laadi ankeet alla SIITEsitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Eelistame, et idee taga oleks meeskond, seega hea on leida mõttekaaslased.Kasuks tuleb, kui tunned valdkonda, milles lahendust pakud.

Toetus parimatele
ideedele


Kuni 6 parimat ideed saavad kuue kuu jooksul osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite toest. Inkubatsiooniprogrammis toimub 5 ühepäevast koolitust ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.