Kommenteeri

MIS ON PILDIL VALESTI? | Maria Rahamägi: tehisintellekti ei pea kartma

Tehisintellekt mängib juba praegu olulist rolli kooliõpetaja töö efektiivistamisel ja edasiarendamisel, kuid areneda on võimalik veelgi. Kui õppekavad end ise kokku panevad ja töövihikud end ise parandavad, saavad õpetajad lõpuks hakata täielikult keskenduma õpiprotsessi juhtimisele ja õpilastest täisväärtuslike ühiskonnaliikmete kasvatamisele, kirjutab haridusalgatuse Edumus tegevjuht Maria Rahamägi Eesti Päevalehe NULA-sarjas.

Maria Rahamägi, Edumuse tegevjuht
Tehisintellekti kasutamine on muutnud paljusid valdkondi, sealhulgas ka haridust. Kooliõpetajate töö on olnud üks valdkond, kus tehisintellekt võib tõeliselt muuta õpetamisprotsessi ning efektiivistada kooliõpetajate tööd.

Tehisintellekti kasutamine kooliõpetaja töös
Kooliõpetajate töö on üha enam muutumas. Üheks oluliseks teguriks on saamas õpilaste individuaalse õpetamise vajadus. Tehisintellekt võib selles vallas olla suureks abiks, kuna võimaldab õpetajatel kohandada õpetamist iga õpilase jaoks individuaalselt. Näiteks võib tehisintellekt analüüsida õpilaste vastuseid testidele ning määrata kindlaks nende tugevused ja nõrkused. Seejärel saab õpetaja pakkuda iga õpilase jaoks kohandatud õpet, mis vastab tema individuaalsetele vajadustele.

Lisaks sellele võib tehisintellekt aidata õpetajatel töötada välja paremaid õppekavasid. Tänu tehisintellektile on võimalik koguda ja analüüsida suures koguses andmeid, mille põhjal saab hinnata, milline õppekava toimib kõige paremini ning millised on õpilaste tugevused ja nõrkused. Seejärel saab õpetaja kohandada oma õpetamist selle informatsiooni põhjal ning luua õppekava, mis vastab kõige paremini õpilaste individuaalsetele vajadustele.

Tehisintellekti kasutamine koolitööde tegemisel
Tehisintellekti kasutamine koolitööde tegemisel on üks valdkond, kus tehisintellekti kasutegur haridusvaldkonnas on juba tuntav. Kooliõpilased kasutavad koolitööde tegemisel üha enam tehisintellekti abil erinevaid veebipõhiseid rakendusi, mis suudavad genereerida teema kohta artikleid, teha kokkuvõtteid, analüüsida teksti ja isegi tuvastada plagiaati. Selline tehnoloogia on suureks abiks õpilastele, kes soovivad oma tööd kiiresti ja tõhusalt valmis saada. Lisaks annab see õpilastele võimaluse keskenduda oma töö sisule, selle asemel et raisata aega vormistusele ja allikate otsimisele.

Ent tehisintellekti kasutamisel koolitööde tegemisel võib olla ka varjukülg. Õpilased võivad liiga palju loota tehisintellektile ja unustada arendada oma oskusi kriitilise mõtlemise, analüüsi ja probleemide lahendamise vallas. Samuti võib tehisintellekti kasutamine soodustada plagiaati, kui õpilased ei oska hinnata arvuti poolt genereeritud teksti kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Tuleviku tööjõuvajadused ja tehisintellekti kasutamine hariduses
Tuleviku tööjõuvajadused muutuvad järjest keerulisemaks ja nõuavad uusi oskusi. Tehisintellekti kasutamine hariduses võib olla just see, mis aitab õpilastel nendeks töödeks valmistuda. Tehisintellektil on palju võimalusi, mis võivad aidata õpilastel oma tuleviku karjääriks valmistuda, sh keeleõpe, suhtlemisoskuste arendamine ja tehniliste oskuste omandamine.

Tehisintellekti kasutamine hariduses aitab õpilastel omandada reaalajas tagasisidet, mis võimaldab neil kiiremini ja tõhusamalt õppida. Näiteks võivad tehisintellekti abil loodud simulaatorid anda õpilastele kogemusi, mida nad muidu ei saaks, samuti saavad nad reaalajas tagasisidet oma tulemuste kohta. See omakorda võib aidata õpilastel arendada kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamise oskusi ja enesejuhtimise oskusi.

Tehisintellekt hariduses - tõhusamate otsuste ja parema õpikogemuse võti
Tehisintellekt mängib juba praegu olulist rolli kooliõpetaja töö efektiivistamisel ja edasiarendamisel. Tehisintellekt võimaldab kohandada õpetamist iga õpilase jaoks individuaalselt, töötada välja paremaid õppekavasid ning kasutada suures koguses andmeid, mis aitavad õpetajatel ja õpilastel teha paremaid otsuseid.

Lisaks sellele võib tehisintellekt mängida olulist rolli tuleviku haridussüsteemi täiustamisel ning muuta tuleviku tööjõuvajadusi. Seetõttu on oluline, et haridussüsteem oleks valmis tehisintellekti kasutuselevõtuks ning et õpetajad ja õpilased õpiksid tehnoloogiat kasutama, et saavutada hariduslikke eesmärke veelgi tõhusamalt.

-----
Selle artikli kirjutas tehisintellektil põhinev vestlusrobot ChatGPT, seda küll korduste ja edasiarenduse meetodil ning vähese keeletoimetamisega. Tulemus on siiski hirmuäratavalt usutav.

Tehisintellekt ja selle arenguga seotud tulevik võivad tunduda hirmutavad. Juba praegu on kerkinud arutelu teemal, kas AI-programmid võtavad ära illustraatorite töö või kas blogipostituste kirjutamine üldse vajab inimkätt.

Kõik uued tehnoloogiad tunduvad alguses hirmutavad. 19. ja 20. sajandil võitlesid töölised samuti masinate ja automatiseerimise vastu kartuses, et nad jäävad rakenduseta. Seda ei juhtunud, sest uues majanduses tekkisid ka uued töökohad. Produktiivsuse kasvuga tõuseb kogu ühiskonna elatustase ja lõppkokkuvõttes kõik võitsid. Niisiis ei ole põhjust arvata, et ka tehisintellekti ajastul jäävad inimesed tööta.

Inimese roll tuleviku tööjõuturul hõlmab üha enam loovust ja kriitilist mõtlemist. Need oskused väljenduvad näiteks õigete küsimuste küsimises. Sellegi artikli tehisintellektiga kirjutamiseks oli vaja teada vajadust ja konteksti, millest lähtuda. Olgu tegu 19. sajandi masina või tehisintellektiga, siis inimesega võrreldes on need tehnoloogiaid ainult nii targad, kui neid juhendavad inimesed. Olgu see õppimine ja sellega seonduvad sotsiaalsed protsessid või muud eluvaldkonnad - tehnoloogia on tööriist, mille abil eesmärki saavutada, mitte eesmärk omaette.

Ei tasu karta, et tehisintellekti kasutusele võtmisega õpetajatelt töö ära võetakse. Vastupidi, sellega muutub elu lihtsamaks. Kui õppekavad end ise kokku panevad ja töövihikud end ise parandavad, saavad õpetajad lõpuks hakata täielikult keskenduma õpiprotsessi juhtimisele ja õpilastest täisväärtuslike ühiskonnaliikmete kasvatamisele.

Tehisintellekti kaasamisel igapäevaellu on niisiis tegu õpetajarolli kaasajastamise ja võimendusega, tänu millele muutub tööprotsess efektiivsemaks ning õpetaja roll atraktiivsemaks. Ja see on tulevik, mille poole iga õpetaja võiks püüelda.

Lisa kommentaar

Email again: