Inkubaatorisse esitati 2021. aastal kokku 89 ühiskonda paremaks muutvat ideed. Kahjuks saime vastu võtta vaid 11, aga et anda ka teistele meeskondadele võimalus leida mõttekaaslasi, loetleme siin need ideed (esitatud kujul), mille esitajad andsid loa kirjelduse ja kontaktide jagamiseks. Kui idee tundub huvitav, võtke esitajaga julgelt ühendust ja mine tea, milline tore koostöö sellest sündida võib!

Ideed haridusvaldkonnas:

Idee nimi: Logopeedia andmebaas
Kirjeldus: Eestlastel puudub ligipääs logopeedia alastele teadmistele. Plaan luua logopeedia andmebaas, mis ennast ise pidevalt värskendab.
Kontakt: Johannes Vaher, johannesvaher@gmail.com

Idee nimi: Kehaharidus
Kirjeldus: 
Holistiline tervise- ja inimesekäsitlus ning praktiline terviseedendus ennetustegevuse teel ei ole Eesti ühiskonnas ja haridussüsteemis piisavalt põhjalikult arenenud, mille tulemusena kannatab rahvatervis ja tervena elatud aastaid on proportsionaalselt liiga vähe. Tagades üldhariduse 12 aasta jooksul õpilastele põhjalikud praktilised oskused oma tervise säilitamisel, taastamisel ja arendamisel tagame terviseedenduslikud oskused kogu elukaare toeks, parandades aja jooksul hüppeliselt rahvatervist ja üleüldist heaolu taset Eesti ühiskonnas.
Kontakt: Mari-Liis Pruul, haakuvadmaailmad@gmail.com

Idee nimi: CybelFee
Kirjeldus: 
CybelFee on interaktiivne animatsioon lastele, mis aitab tõsta laste teadlikkust kübermaailmas käitumisest ja küberkiusamise vastu võitlemiseks.
Kontakt:
 Kristin Moppel, kristin.moppel@gmail.com
 
Idee nimi: Viiteembaja
Kirjeldus: 
Võttes lahti pool aastat vana raamatu või keemia töövihiku, võib leida viited või ülessanded, mis sõltuvad digitaalse materjali olemasolekust. Tuleb välja, et veebilehekülg, YouTube video või muu on selle ajaga ära kadunud. Viiteembaja talletab iga teatmeteose viite ja mis kõige olulisem — teeb selle kõigile kättesaadavaks.
Kontakt: 
Rasmus, nula-viiteembaja@c7.ee
 
Idee nimi: Digiõps
Kirjeldus: 
Eestis on kvalifitseeritud õpetajate puudus, mis tähendab, et õppijate haridustase riigi erinevates piirkondades on kooli lõpuks ebaühtlane. Digiõpsi teenus koondab ja vahendab kvalifitseeritud õpetajaid, kes hakkavad läbi viima digitaalseid reaalajas toimuvaid kontakttunde koolides või eraviisiliselt täiendavat toetust vajavatele õpilastele ja seejuures ei viibi õppija ja õpetaja samas füüsilises ruumis.
Kontakt:
 digi6ps@gmail.com
 
Idee nimi: Karina ja Andrei
Kirjeldus: 
Meediaplatvormi, kuhu on "pakitud" ja "vormistatud" erinevad kursused humanitaaria valdkonnast. Iga kursus sisaldab podcast'i, lugemismaterjali, visuaalset materjali (nt arhiivifotod) ehk iga kursuse sisu ilmub erinevates formaatides, mis täiendavad teineteist ning loovad põnevat materjali kuulamiseks, vaatamiseks ja lugemiseks antud teemal. Kursused on koostatud koostöös muuseumite, ekspertide ja ülikoolidega.
Kontakt: 
karina.vabson@gmail.com
 
Idee nimi: Laste loodud lasteaed
Kirjeldus: 
Lasteaedade pärssiv atmosfäär laste loovuse, iseseisvuse ja eneseteostamise võimalustele. Laste loodud lastead projekt on aasta aega vältav loominguline, kuid samas praktiline võimalus lastel kujundada omaenda aed ühiselt koos täisksvanud juhendajate ja omaala spetsialistide abiga. Selle projekti raames õpivad lapsed tundma aiarajamise ja pidamise põiteadmisi ning loovad sideme loodusega, kasvatades samal ajal usku omaenda mõtete teostamise võimalikkusesse. Sellega kaasneb ka laste sotsiaalsete suhtlemiste, eneseväljnduse, koostöö oskuste arendamine nii oma eaakaaslaste kui ka täiskasvanutega.
Kontakt:
 mariliisehrenpreis2001@gmail.com
 
Idee nimi: no. kogukond
Kirjeldus: 
Sten-Kristian Saluveer Sirbis: “[…] kuidas tagada taristu valdkonnas kõige parem inimese kaasatus, kunsti ja muusika või muu kultuurivormi vaataja liikumine.” Noored tunnevad vähe huvi kaasaegse süvakultuuri vastu, sestap oleks hea stardiplatvorm avalik diskussioon ning sündinud ideedega eksperimenteerimine. Suurimaks eesmärgiks pole pakkuda tarbijale seda, mida ta tahab, vaid äratada temas huvi ja võimaldada sekka rääkimist ning õpiruumi. 
Kontakt:
 nokogukond@gmail.com
 
Idee nimi: Praktikaveeb 
Kirjeldus: 
Täna puudub turul keskne koht, kus saaksid kokku õpilaste/tudengite praktikasoovid- ja vajadused ning ettevõtete poolt pakutavad praktikakohad. Siin tuleb appi Praktikaveeb, mis aitab kaasa sellele, et praktikavajadused- ja pakkumised saaksid nutikal teel omavahel kokku. Loome kaasaegse ja moodsa praktikavaldkonna one-stop-shopi.
Kontakt:
 Gretel Heinmets, gretelheinmets@hotmail.com
 
Idee nimi: Videoõps
Kirjeldus: 
Videoõps soovib koostöös Eesti õpetajate ja ettevõtetega luua varamu videoõppematerjale, mis aitaksid igal pool Eestis pääseda ligi heale haridusele, looksid silla teoreetilise koolitarkuse ja päriselu vahele ning võimaldaksid koolis õppimist ümber mõtestada nii, et see oleks efektiivsem ja õppijakesksem.
Kontakt:
 Kristo Siig, kristosiig@gmail.com
 
Idee nimi: Kirsikool
Kirjeldus: 
Märkimisväärsel osal täiskasvanud elanikkonnal Eestis puudub täna mitmekülgse, juhendatud ja jätkusuutliku harrastustegevuse kättesaadavus, mis on hädavajalik vaimse tasakaalu hoidmisel. Lahendusena avame veebipõhise täiskasvanute vabaharidusliku kooli kursuste ja õpitubade vormis kokanduse, kunsti, käsitöö jm alal. Kooli uudsus seisneb videosilla kasutamises ja hilisemas järelvaatamises.
Kontakt:
 Margit Kirss, margitkirss@gmail.com
 
Idee nimi: Praktiline seksuaalkasvatus koolidesse
Kirjeldus: 
Inimeseõpetust andvate õpetajate erialane ettevalmistus on ebaühtlane ning õpetajate sõnul on tundide ettevalmistamine ajamahukas, sest teemad on keerulised ning paljudel õpetajatel puudub inimeseõpetuse erialane ettevalmistus.
Seksuaalkasvatuse valikaine komplekteerimine ning selle pakkumine koolidesse tarbimiseks koos kaasatuleva mobiilse õpetajaga. Kooli kasutusse saabub anonüümne õpetaja, kel on ka meditsiiniline seksuaaltemaatikat puudav spetsialiseerumine(arst, ämmaemand) ning oskus koolitada sihtrühma.
Kontakt:
 Egle Lihtsa, egle.lihtsa@gmail.com
 
Idee nimi: Argiõiguse õppetunnid
Kirjeldus: 
Tavalise keskmise kodaniku teadmised argielus ettetulevate tehingute ja olukordade õigusliku poole kohta on väga puudulikud või puuduvad täiesti. Selle tõttu satuvad paljud inimesed elu jooksul probleemidesse seoses töösuhte, kinnisvaratehingu, abielulahutuse jms olukorra tõttu. Argiõiguse baasteadmised aitaks inimestel end sel teel ise aidata. Argiõiguse põhitõed peaks olema osa haridussüsteemist ning osa noore inimese ettevalmistusest täiskasvanueluks.
Kontakt:
 Kadi Laanemäe, kadi.laanemaegmail.com
 
Idee nimi: Perekonnaõiguse õppeprogramm
Kirjeldus:
 Probleem. perekonnavaidluste väga suur arv kohtutes, lapsevanematel üldiste teadmiste puudumine perekonnaõigusest sh. vanemaks olemisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest, vajalik ettevalmistav õpe kooliprogrammis puudub. Lahendus. perekonnaõiguse põhimõtete ning vanemaks olemisega kaasnevaid õiguste ja kohustuste toetamine läbi perekonnaõpetuse õppekava 8-9.klassidele. Õppekava ja õppematerjali loomine, pedagoogidele juhendmaterjali loomine, pilootprojekti väljatöötamine ja läbiviimise juhendamine.
Kontakt: Leanika Tamm, leanika.tamm@gmail.com

Idee nimi: e-PärastKooli
Kirjeldus: 
Kodus üksinda olevate algklasside õpilaste aitamine õppimisega, koduste ülesannete täitmisega ja nende vaba aja sisustamine pädevate täiskasvanute ehk noorsootöötajate poolt formaadis “e-PärastKooli”.
Kontakt: diana.ehand@gmail.com
 
Sotsiaalvaldkonna ideed:

Idee nimi: Kuuldetoru
Kirjeldus: 
IT ja füüsilised lahendused, kommunikatsioonilahendused kuulmispuuetega vanematele inimestele, kes kasutavad kuuldeaparaati.
Kontakt: 
Toivo Ellakvere, toivo.ellakvere@gmail.com
 
Idee nimi: Kõne psühholoogile
Kirjeldus: 
Soovime käivitada psühholoogist tuge pakkuva telefoniliini, kuhu helistades inimene saaks koheselt tuge, kasvõi ennast tühjaks rääkida või mõtte, kuidas edasi tegutseda.
Kontakt: 
Mari Sats, marikiri@gmail.com
 
Idee nimi: Tugikuulajate koolitus
Kirjeldus:
 Rohkem eluterve suhtumisega psüühikahäirega patsiente-kliente. Toeks tugikuulajad, kes tegelevad individuaalselt patsiendi-kliendiga argirutiini tagasitulekul ja suitsiidiennetuse tegemisel peale haiglaravi.
Kontakt:
 Riina Kenn, kenn.riina@gmail.com
 
Idee nimi: HETK
Kirjeldus: 
HETK on mobiilirakendus, mis aitab stressis, ärevusele või depressioonile kalduvatel inimestel ennetada tõsisemate vaimse tervise probleemide tekkimist, kasutades kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) meetodeid ja teadusel põhinevaid psühholoogilise hügieeni soovitus.
Kontakt:
 Majgrit Kallavus, majgrit@gmail.com
 
Idee nimi: MedASK
Kirjeldus: 
Pakkuda inimestele meditsiinilist abi tasulise õe teenusena ilma saatekirja ja eelneva arsti visiidita. Õe saab koju kutsuda sarnaselt Wolt/Bolt kullerile läbi mobiilirakenduse, kodulehekülje või telefonikõne kaudu.
Kontakt:
 Triinu Kurvits, kurvitsatriinu@gmail.com
 
Idee nimi: E-MO
Kirjeldus:
 Igapäevaselt erakorralise meditsiini osakonda pöörduvatest patsientidest ca 50% on sellised, kes tegelikult sinna minema ei peaks ning kes saaksid oma probleemile lahenduse ka perearstilt. Meie eesmärk on luua rakendus, mis aitaks patsiendil vastavalt tema tervislikule seisundile otsustada, kas ta peaks pöörduma EMOsse või võib ta pöörduda ka perearstile.
Kontakt: 
Karl-Sander Nool, karls.nool@gmail.com
 
Idee nimi: E-HelpingHands
Kirjeldus: 
Elanikkond vananeb ja perekonnaliikmetel ei ole alati võimalus vajaminevat abi pakkuda. Paljud vanurid on üksi ja vajavad abi ning seltskonda. Meie veebiplatformilt ja rakenduse abil leiavad vanurid abilise ja lähikonnast uusi tutvusi.
Kontakt: 
Liina Lamson, liina.lamson@gmail.com
 
Idee nimi: Keskus T
Kirjeldus: 
Vilets psühhoteraapia kättesaadavus, tööteraapia puudumine, kõrged riigi poolt teraapiale tehtavad kulud. Psüühikahäiretega inimestele tööteraapiakeskuse rajamine.
Kontakt:
 Peeter Teder, peeterteder@yahoo.com
 
Idee nimi: Emotsionaalse vägivalla vastased spordisaalid
Kirjeldus: 
Emotsionaalse vägivalla all kannatavatele inimestele ei ole lihtsat ligipääsu tugigrupile. Lahendusena võiksid olla treeningsaalid kus oleks lisaks füüsilisele treenimisele võimalik treenida ka vaimset tugevust, et koguda julgust emotsionaalselt vägivaldsest olukorrast lahkumiseks. Treeningusse oleks sisse toodud motiveerivad ja julgustavad vestlusringid, inspireerivad edulood ja võimalus sarnases olukorras olevate treeningkaaslastega koos oma probleemi jagada ja mõista, et inimene ei ole oma murega üksi ning saada kinnitust, et alati on olukorrast väljapääs.
Kontakt:
 Kadri Vahar, vahar1@hotmail.com
 
Idee nimi: Adventure
Kirjeldus: 
Vaimne tervis on suurem mure praeguses „koroona“ maailmas. Adventure aitab mängulisel viisil vaadata enda sisse kui ka arendada suhtlusoskust teistega.
Kontakt:
 Erkki Kubber, erkki.kubber@gmail.com
 
Idee nimi: HINGA
Kirjeldus: 
Uurimuse kohaselt kannatab vaimse tervise murede all iga teine inimene maailmas (Institution for Health Metrics and Evaluation). On leitud, et teadvelolekuteraapiate abil on võimalik vähendada depressiooni ja ärevust (Hofmann jt, 2010). Seepärast soovime probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks välja arendada eestikeelse meditatsioonidele keskenduva mobiilirakenduse.
Kontakt:
 meeliannkosk1@gmail.com
 
Idee nimi: Taskalyze
Kirjeldus: 
Töötute suurt osakaalu ühiskonnas on võimalik vähendada kui võimaldada koolitusfirmadele töökuulutuste tööülessannete sisu analüüsi põhjal välja selgitada tööturul vajalikud oskused.
Kontakt: 
Fred Elkind, tlnfred7@google.com
 
Idee nimi: Tule teadvele äpp
Kirjeldus: 
Seoses COVID-19 pandeemiaga ja laialdaste piirangutega on inimeste probleemid eskaleerunud, abi näib olevat kaugel, inimestel puuduvad oskused ning vahendid, mille abil vabaneda ellu kerinud takistustest või lahendada elu praktilisi ülesandeid. Teadliku Muutuse Kunsti meetodi „Tule teadvele!“ äpp õpetab iseseisvalt probleemis süsteemset orienteerumist, juurprobleemi leidmist, teadvustamist, tehnikaid rahu ja tasakaalu taastamiseks normaalseks funktsioneerimiseks perekonnas, töökeskkonnas ning ühiskonnas.
Kontakt:
 Heidi Grenman, heidi.grenman@lilleoru.ee
 
Idee nimi: Maria
Kirjeldus: 
Eakatel on toidu ning esmatarbekaupadele ligipääs koroona tõttu raskendatud. Idee on õpetada neid e-poes orienteeruma või tuua neile ise poest söök. Ka koroonakriisi lahenemisel oleks sellist abi paljudel eakatel tarvis.
Kontakt:
 maria.rozbaum@gmail.com
 
Idee nimi: Bloom Your Mind
Kirjeldus: 
Bloom Your Mind on vaimse heaolu rakendus, mis aitab inimestel toime tulla stressiga, pakkudes kasutajatele harjutusi ja informatsiooni vaimse tervise kohta.
Kontakt: 
ragneoitspuu@gmail.com
 
Idee nimi: EESTI SV TUGIGRUPID
Kirjeldus: 
Lapseeas seksuaalvägivalda kogenud täiskasvanute aitamine, toetamine, nende elukvaliteedi parandamine. Seksuaalvägivalla ennetustöö.
Kontakt: 
Rita Holm, tugigrupp555@gmail.com
 
Idee nimi: Abiteenustega eluase
Kirjeldus: 
Vanurid ei saa Eesti hooldekodudest sellist teenust, mida nad makstava teenustasu eest ootavad ja vajavad. Lahenduseks on abiteenustega eluase, kus vanurid saavad väärikalt vananeda, iseseisvamat elu elada, kuid samal ajal vajadusel kasutada hooldusteenuseid.
Kontakt:
 Kristin Rossmann, kristin.rossmann@ut.ee


Keskkonna valdkonna ideed:

Idee nimi: Fastap
Kirjeldus:
 Iga aasta prinditakse miljardeid paberist visiitkaarte, mis leiavad tee kiirelt prügikasti. Meie eesmärk on asendada traditsioonilised visiitkaardid NFC-l baseeruvate toodetega, mis töötavad paralleelis Fastap-i rakendusega, kuhu on võimalik koostada enda personaalne visiitkaart. Inimene peab vaid enda Fastap-i asetama teise inimese telefoni NFC lugeja lähedale ning info ongi edastatud. Säästame loodust ja oleme efektiivsemad enda info jagamisel!
Kontakt:
 Karl-Eduard Möldre, karleduardmoldre@gmail.com
 
Idee nimi: RingKarp
Kirjeldus: 
RingKarbi teenus võimaldab toitu kaasa müüa ja osta prügivabalt korduskasutatavates toidukarpides. RingKarbi teenusega liitunud toidumüüja võidab rahaliselt ning eristub konkurentidest keskkonnasõbraliku ettevõttena. Mida rohkem liitunud toidumüüjaid, seda mugavam lõpptarbijale, sest ringkarpe on võimalik tagastada mistahes RingKarbiga liitunud toidumüüjale. Lõpptarbijale on teenus tasuta.
Kontakt: 
katarina@ringkarp.ee
 
Idee nimi: Maagilised Loodushinged
Kirjeldus: 
Naturaalsete looduslike mesilasvahast küünalde valmistamine taaskasutus, loodust reostavate alumiinium/klaas topsides. Hakata tootma, pakkuma õpitube kuidas vähendada oma jalajälge. Mesilasvaha küünla põletamisel tekkivad negatiivsed ioonid stimuleerivad ajuripatsit, lisaks ilule on need küünlad ka tervislikud.
Kontakt: 
Heler Põld, helerpold@gmail.com
 
Idee nimi: Claus Mootse
Kirjeldus: 
Tuua tänavatele taaskasutatavad joogipudelid, mida inimesed saaksid tänavate peal olevates pudelimasinatest endale osta või laenata. Need on nagu bussijaamades olevad maiustuste aparaadid, kus mingi kindla koodi ja rahasumma sisestamisel saad omale vajaliku maiustuse. Kui aga oleks lahenduseks sarnane aparaat, mis hoiustaks terasest „stainless steel“ joogipudeleid veega? Näiteks, inimene maksab 15 eurot ja saab selle eest joogipudeli veega. Seda saad enda käes hoida kaua soovid või päriseks endale jätta, aga ka selle pudeli hiljem tagastada ja saada ka 75% oma rahast tagasi.
Kontakt: 
Claus Mootse, claus.mootse@gmail.com

Idee nimi: Roheline Ring
Kirjeldus: Roheline elukeskkond pole seotud ainult muru värviga. Kogukonnad saavad luua suuri sisulisi muutusi, kui teadlikkus on tõusnud ja tegutsemist veavad eest kohalikud arvamusliidrid oma eeskujuga. Teadlikkuse kasvuks ja muutusteks on vaja luua võimalusi jagamiseks, mõtestamiseks ja kaasamiseks.
Kontakt: Aili Avi, aili.avi76@gmail.com

Idee nimi: Bookowheel
Kirjeldus: Ideeks on uue põlvkonna raamatukogud, kus raamatukogud moodustavad iga inimese enda kodu raamatud, ning mida inimesed saavad oma vahel lugemiseks jagada. Sammuti võimaldame inimestel oma sõpruskonda laindada.
Kontakt: ilja.lebedev@bookowheel.com

Idee nimi: Ökomotion
Kirjeldus: Ökomotion on tehnoloogia ettevõte, mis pakub jalgrataste elektrifitseerimist ning töötab välja kulutõhusat, keskkonnasõbralikke ja kerget elektrisõidukit.
Kontakt: Info@okomotion.ee

Idee nimi: VELUM
Kirjeldus: VELUMi äriidee on toota taaskasutatud purjedest kvaliteetseid, stiilseid, isikupäraseid, ilmastikukindlaid ja vastupidavaid jakke, kotte ja muid unikaalseid ja praktilisi purjedest keskkonnasõbraliku missiooniga tooteid. Seoses sellega, et kasutame materjale, mis muidu visataks prügimäele, vähendame inimeste ökoloogilist jalajälge. Seega panustaksime oma ettevõttega keskkonnahoidu.
Kontakt: Rene Lumiste, lumisterene@gmail.com

Idee nimi: Katuseaed
Kirjeldus: Meie idee kasvas välja kahest eraldiseisvast probleemist: (1) koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangud, mis halvasid muuhulgas ka restoranide ja baaride tegevuse ning (2) loodusliku elurikkuse vähesus pealinnas. Meie idee pole muu kui mujal laialt levinud haljastatud katuste traditsiooni tutvustamine ja juurutamine Eestis. Lahendusena pakume välja, et lamekatustele luuakse aed-pargid, kus saab kasvatada söödavaid taimi ja need uued keskkonnad loovad äridele õueruumi ja avavad koroonatingimustes uued võimalused. Rohelised katused toovad kasu inimestele, hoonetele, keskkonnale ja majandusele laiemalt.
Kontakt: Liis Serk, liis@pohjalatehas.ee

Idee nimi: KilaKolaKüla
Kirjeldus: Lasteaiast kooli siirdudes väheneb hüppeliselt laste liikumisaktiivsus, õues veedetav aeg, samas kasvab nutiseadmetes veedetud tubane aeg, mis pärsib nii vaimse kui füüsilise tervise arengut. Eesmärk on luua KilaKolaKüla (vt ing.k junkyard, sk.k Kinderbaustelle): see on lapsi liikuma kutsuv ning autonoomiat ja isetegemisrõõmu pakkuv õueruum, kus pole puudust vabalt ümberpaigutatavast puitmaterjalist, päris tööriistadest, vanaelektroonikast ega muust avastamis- ja leiutamiskraamist. See on koht, kus on võimalus luua vaba mängu tulemusena OMA maailm ja kujundada seda ümber vastavalt enda fantaasiale, mitte täiskasvanute ettekujutusele.
Kontakt: Mari-Liis Viirsalu, mariliisa@gmail.com

Idee nimi: Prügi ei ole
Kirjeldus: Probleem on - pakendimaterjali lineaarne kulg ja taaskasutusse suunamise pikk ring! Pant igale pakendile! Pakenditagastusautomaatide võrgustiku abil materjalide taaskasutamisse suunamise lühike ring!
Kontakt: Mairo Kiho, loonemaad@gmail.com

Idee nimi: Gride
Kirjeldus: Probleem on postiteenuste valdkonnas ühekordselt kasutatavad pakendite kasvav hulk ja selle tagajärjel jäätmete hulga suurenemine. On olemas teine jääkmaterjal, mille sihipärase kasutamisega korduvkasutatavate pakendite näol saab vähendada tekkiva jäägi hulka ning säästa toormaterjali. Sihtrühmaks on posti-ja pakilogistikat pakkuvad firmad nagu Omniva, Itella ja Dpd.
Kontakt: kristiine.spongolts@artun.ee

Idee nimi: Päästa ja jaga toitu
Kirjeldus: Igapäevaselt visatakse teadmatusest ja hoolimatusest ära tuhandeid tonne tarbimiskõlblikku toitu, millest väikest osa Tartus saaks Tartu Toidujagamine kastiga elektriratta kasutuselevõtuga ja inimesi teavitades ja kaasates päästa, tehes seda ilma heitgaase õhku lisamata.
Kontakt: tartutoidujagamine@protonmail.com

Idee nimi: Inkubaator
Kirjeldus: Inkubaator, kus kogukonnahuvilised saaksid koonduda ning jõuda lahenduseni kogukondade (nii inimkoosluse kui geograafilises -asumilises mõttes) loomiseks maapiirkondades/sse.
Kontakt: raili@permakultuur.ee

Muu valdkonna ideed:

Idee nimi: Arvuti kontroll
Kirjeldus: 
Äpp, mis on lapsevanema telefonis ja teinepool lapse arvutis. Kui laps tahab minna mõnele lehele, siis tuleb enne saada vanema luba.
Ajalugu salvestatakse, et hilisemal ülevaatusel saaks vajadusel teha kas lubavaid või keelavaid otsus.
Kontakt:
 Zan Molotov, Zan.molotov@gmail.com
 
Idee nimi: Ema app
Kirjeldus: 
Värsketele lapsevanematele mõeldud app, mis sisaldab ekspertide (perearstid, psühholoogid, füsioterapeudid, imetamisnõustajad jne) koostatud infot nii beebi kui värske ema tervise, vaimse tervise, arengu ning muude oluliste arenguetappide kohta. Samuti sisaldab app võimalust leida lähedal asuvaid lapsehoidjaid ning ka sotsiaalset tugivõrgustikku (noori emasid-isasid), planeerida koduseid treeninguvõimalusi (endale kui beebile, nädalamenüüd jpm.
Kontakt: 
Heldena Lindvere, heldena@hotmail.com
 
Idee nimi: Kids Needs
Kirjeldus: 
Lastel on suur nutisõltuvus ja kasulike harjumuste ning rutiini puudumine. Praktiline online tööriist, mis aitab kujundada lapsel kasulike harjumusi ja süvendada kohusetunnet läbi mängulisuse ja pühendumise. Vähem stressi tähendab rohkem positiivseid emotsioone ja suuremat turvalisust ning iseseisvust.
Kontakt:
 Mait Kiigemägi, mait.kiigemagi@gmail.com
 
Idee nimi: Teeme postkastid korda
Kirjeldus: 
Projekti põhieesmärgid: posti kättetoimetamise kvaliteedi parandamine ning postiljonide vaimse ja füüsilise tervise säilitamine. Eesmärgid: mugavad postkastid nähtavas kohas koos maja/korteri numbri või talu nimega; ridapostkastid ridaelamutele ning mugavad postkastid kortermajades esimesel korrusel. Tegevused: reklaami paigutamine päeva- ja piirkondlikesse ajalehtedesse, ühistranspordi peatustesse, reklaam raadios ja televisioonis. Postkastide ostmine eraisikutele, ridaelamute ridapostkastide tellimine kohalike omavalitsuste poolt ja samuti korterelamute jaoks mugavate postkastide tellimine/vahetamine korteriühistute poolt ning majanumbrite jagamine ja läbirääkimised elanikega (omavalitsuste poolt).
Kontakt: 
Jelena Bondarchuk, lena.bond1223@gmail.com
 
Idee nimi: EduLARP
Kirjeldus: 
Me pakume Eesti täiskasvanutele elanikele innovatsiooni couching- projekt enesearendamiseks EDULARP, mis koosneb erinevate LARP mängude sessioonidest ja ettevalmistavatest meistri-klassidest.
Kontakt: 
Aleksandra Volkova, Edularp.team@mail.com
 
Idee nimi: Eesti Naised Spordis
Kirjeldus: 
Naisi spordis ei väärtustata piisavalt: juhtivatel kohtadel on limiteeritud arv naisi ning noored ei teadvusta sporditöötaja tööd karjääri võimalusena - Eesti Naised Spordis suurendab teadlikkust ühiskonnas (innustame naisi spordis, tunnustame nende valikuid ja tegevusi) , väärtustab naisi spordis ja on valdkonna eestkõneleja.
Kontakt: 
janne@bcstar.ee
 
Idee nimi: Cookitgood
Kirjeldus: 
Luua võimalikult paljudele toidutootjatele märgis, mille järgi tarbija saab võimalikult kiiret ja täpset informatsiooni.
Kontakt:
 tanelkoppel@gmail.com
 
Idee nimi: Ausamad riigihanked
Kirjeldus: 
Pakkujad, kes kogevad riigihangetel hankija omavoli löövad käega, sest puudub motivatsioon vaidlema minna. Vaidlemine on kallis, võitja ei saa lepigut, riik on vaidlustes tugevam pool ja edaspidiseid hankeid silma pidades ei taheta suhteid rikkuda. Loome lahendusena portaali, kus pakkujad saavad väärnähtustest teada anda anonüümsena. Pikas perspektiivis toob see välja probleemkohad hangetes ja aitab maksumaksja raha kasutada läbipaistvalt ja säästlikult, vähendades ka korruptsiooni.
Kontakt:
 Ausamad.Riigihanked@ausamad.ee
 
Idee nimi: CitiZen Tech
Kirjeldus: 
Kodanikud tunnevad end sageli linnakeskkonda puudutavatest protsessidest kõrvale jäetuna ja elanike initsiatiivi kodukoha parendamisel pärsib omakorda bürokraatiamasinasse takerdumine. CitiZen Techi rakendus muudab kohalike omavalitsuste ja avalikke teenuseid pakkuvate organisatsioonidega suhtlemise lihtsaks ja tõhusaks.
Kontakt:
 mart.roosaar.est@gmail.com
 
Idee nimi: WaT
Kirjeldus: 
Kuidas hoida tiimitunnet, kui kohvinurk ja lõunapaus on virtuaalsed? Uusi reisisihtkohti ühiselt vallutades annab iga meeskonnaliige oma panuse virtuaalsesse retke läbi maailma, jagades üksteisega teele jäävaid vaatamisväärsusi ning aidates iga sammuga meeskond sihtkohale lähemale. Seiklus algab päeva esimesest sammust!
Kontakt:
 tammkersti@gmail.com
 
Idee nimi: PakiKast
Kirjeldus: 
Selleks, et pakirobotite ja pakiautomaatide tootmist suurendada märkimisväärselt, mis võimaldab saavutada vajaliku mastaabiefekti, tuleb kaasata sellese kogu ühiskond nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Koos riigi asutustega, omavalitsustega, ettevõtetega ja eraisikutega ja eriti lastega peredega oleks võimalik meisterdada nii palju pakiautomaate/roboteid, et väga kiire ajavahemikuga võiks iga Eesti pere ja ettevõte oleks oma pakirobot/automaat. Eesmärgi saavutamiseks tuleb esitada suur väljakutse ning luua üleriigiline üritus kaasates selles tegevusse ka meedia kanalid, luues näiteks vahva kogupere saate, kuidas iga peresaab ehitada endale sobiva pakiautomaadi või roboti.
Kontakt:
 Maie Jõgar, jogar.maie@gmail.com
 
Idee nimi: Kultuurilahvka
Kirjeldus:
 Keset sadadel ruutkilomeetritel laiuvaid välju paiknevad väiksed, peaaegu unustusse vajunud asumid, mis ootavad avastamist ja oma potentsiaali avamist. Nende paikade ellu äratamiseks viib kultuurilahvka kõrge kullaprooviga kunsti ääremaale ning loob üheks päevaks kolme tee ristile hea avaliku ruumi näite, interaktiivse kohviku, mis kujundab justkui mudelina ühe päeva selle asumi elust. Etenduste, kinoseansside ja kontsertide vahele asetuvad kohtumised erinevate Eesti inimestega, õpetlikud loengud ning arendavad vestlusringid. Kultuurilahvka paiskab üheks päevaks ühte väikesesse Eesti asumisse kultuuriplahvatuse, mis (taas)käivitab kujutlusvõime ning sütitab uut mõtet ning jõudu unustusse vajunud asumites.
Kontakt:
 Jan Teevet, jan@paideteater.ee
 
Idee nimi: LÕKE
Kirjeldus: 
Elav tuli toidab eestlaste hinge, paraku ei jätku kõigile avalike lõkkekohtadena ruumi. LÕKE idee on tuua turule mugavavad lõkkeasemed, mis sobivad nii metsa, koduaeda kui ka linnaruumi.
Kontakt:
 Karl-Joosep Volmerson, karljoosepvolmerson@gmail.com
 
Idee nimi: Taevakehad
Kirjeldus: 
Eesti ühiskonnas on märgatavalt suur lõhe liikumispuuetega inimeste ja füüsiliselt tervete inimeste vahel – seda eriti modellinduses ning meedias kujutamisel. Lahendusena pakume võimalust liikumispuuetega isikute kaasamist erinevatesse projektidesse, millega normaliseerida inimeste omapärasusi, tuues välja nende unikaalsuse, ja luua uusi perspektiive, muutes ühiskonna veel sallivamaks ja mitmekülgsemaks.
Kontakt:
 hendraraud@gmail.com
 
Idee nimi: Lastehoiuga keskus vanematele
Kirjeldus: 
Soovime avada lapsevanematele suunatud hubase perekeskuse, kus toimuvad koolitused ja nõustamised nii, et lapsed saab kaasa võtta. Selleks on seal eraldi lastetuba hoidjaga. Keskusesse loome sisuka programmi koolituste, töötubade, vestlus- ja huviringidega ning rendime ruume erinevatele teenusepakkujatele.
Kontakt: 
janika.moru@gmail.com

Idee nimi: Spice it up
Kirjeldus: 
Purunevad suhted ja katkised perekonnad on saanud tänapäeva ühiskonnas kasvavaks trendiks just inimeste teadmiste puuduse, oskmatuse ja valehäbi tõttu oma suhtele väljastpoolt abi otsida, sellega tööd teha ning muuta oma suhe kriisist väljudes tugevamaks. Spice It Up on eriline ja teraapiline, kuid samas kirglik mäng, mis aitab paaridel taaselustada lähedus, romantika, teineteise ning enda mõistmine, ja elu mängulisus. See on unikaalne, meelelahutuslik ja terviklik platvorm, mis on ülesehitatud nutirakendusele, hõlmates endas loomingulisi lahendusi ning mitmekülgseid võimalusi suhte elavdamiseks.
Kontakt:
 alliksaarlane@gmail.com