NULA on Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator

Sinul on idee, kuidas kriitilist ühiskondlikku probleemi lahendada - NULAst saad vajalikud teadmised ja asjatundlike mentorite nõu, kuidas ideest elujõuline lahendus kasvatada. 
Igal hooajal saavad kuni kolm algatust stardikapitaliks 25 000 eurot Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

7. hooaeg on lõppenud. Starditoetuse said Digiõps ja Arusaamise Agentuur

Programm 2022

15. märts: Inspiratsiooniüritus NULA JUTUD#1 Facebook'is  
22. märts:  Inspiratsiooniüritus NULA JUTUD#2 Facebook'is
24. märts Inspiratsiooniüritus NULA JUTUD #1 Facebook'is (RUS)
1. aprill: ideede esitamise tähtaeg
21. aprill: 18 parimat tiimi esitlevad oma ideid
25. aprill: selguvad inkubaatoris osalevad tiimid
13. mai: probleemi uurimise töötuba
20.mai: lahenduse testimise töötuba
3. juuni: teenusedisaini töötuba 1
10. juuni: teenusedisaini töötuba 2
21. juuni: vahehindamine
5. august: mõju hindamise töötuba
19. august: kommunikatsiooni töötuba
16. september: tulumudelite ja raha kaasamise töötuba
17. oktoober: rahastustaotluste tähtaeg
27. oktoober hooaja lõpetamine

Milliseid ideid NULAsse ootame?


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.Oluline on, et lahendusel oleks võimekus omatulu teenida ja luua töötav finantsmudel.

Programmis
osalemine


Inkubaator on kaheosaline - esimeses kahekuulises osas osaleb 10 meeskonda, kellest vähemalt 5 jätkab veel neli kuud, läbides kuuekuulise inkubaatori.Idee esitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Eelistame, et idee taga oleks meeskond, seega hea on leida mõttekaaslased.Kasuks tuleb, kui tunned valdkonda, milles lahendust pakud.

Toetus parimatele
ideedele


Meeskonnad saavad osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite igakülgsest toest.Inkubatsiooniprogrammis toimub 7  koolitust ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.