Programm 2019

20, 21, 27. märts: inspiratsiooniõhtud Tartus, Tallinnas ja Narvas
4. aprill: ideede esitamise tähtaeg
25. aprill: TOP 15 esitlevad oma ideed
26. aprill: TOP 10 alustavad inkubaatoris 
10. mai: I koolituspäev: lean meetod ja sekkumise mudel
31.mai: II koolituspäev: lahenduse disain ja eelarvestamine
19. juuni: TOP 5 jätkavad inkubaatoris
9. august: III koolituspäev: mõjuhindamine
30. august: IV koolituspäev: kommunikatsioon
20. september: V koolituspäev: tegevuskava ja eelarve
1. november: rahastustaotluste tähtaeg

Milliseid ideid NULAsse ootame?


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.Oluline on, et lahendusel oleks võimekus omatulu teenida ja luua töötav finantsmudel.

Programmis
osalemine


Inkubaator on kaheosaline - esimeses kahekuulises osas osaleb 10 meeskonda, kellest 5 jätkab veel neli kuud, läbides kuuekuulise inkubaatori.Idee esitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Eelistame, et idee taga oleks meeskond, seega hea on leida mõttekaaslased.Kasuks tuleb, kui tunned valdkonda, milles lahendust pakud.

Toetus parimatele
ideedele


Meeskonnad saavad osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite igakülgsest toest. Inkubatsiooniprogrammis toimub 5 ühepäevast koolitust ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.