NULA inkubaator pakub sinu meeskonna vajadustele kohandatud arengukava koos vajaliku mentorlusega – seda kõike idee algfaasis, mil abi on vaja kõige enam. Aitame sinu ideel kiiremini ja targemalt kasvada elujõuliseks algatuseks! 

Inkubaator on kaheosaline - esimesed kaks kuud (mai ja juuni) on kümnel meeskonnal võimalus oma ideed täpsustada ning testida. Juulikuust jätkab viis meeskonda põhjalikumalt idee edasi arendamisega.Maist oktoobrini toimub koostöös mentoritega viis praktilist koolituspäeva ning individuaalsed nõustamised. Programmi keskmes on lahenduse sisu ja mõju ning toimiva rahastusmudeli disainimine. Augustis saavad kõik meeskonnad esitada oma lahendusi ka Arvamusfestivalil. Inkubatsiooni läbinud ideed saavad kandideerida KÜSKi poolt välja pandud kolmele kuni 25 000-eurosele toetusele.


Inkubaatoris töötame meeskondadega nende väljakutsete kallal ja meie fookuses on:
  • Lahenduse disain ja testimine sihtrühmaga
  • Mõju mõõtmine
  • Eelarve ja finantsplaani koostamine
  • Kommunikatsioonitegevused
  • Meeskonna tugevused ja nõrkused
  • Tegevuskava loomine lahenduse rakendamiseks
Koolitajad

Jaan Aps
Mõjuhindamise ekspert 

Jaan on olnud Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) kaasasutaja ja tegevjuht. SEV on alates oma loomisest 2012. aastal nii alustavatele kui tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele viinud läbi mitmeid nõustamis- ja arenguprogramme, mis on keskendunud näiteks mõju hindamisele, toodete ekspordile või avalike teenuste kujundamisele.
Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan on sotsiaalse ettevõtluse ja ühiskondliku mõju teemadel ka rahvusvaheliselt hinnatud ekspert. Näiteks on ta Euroopa Komisjoni sotsiaalse ettevõtluse ekspertrühma GECES liige. NULA inkubaatoris viib Jaan läbi mõju hindamise koolituse koos samateemaliste üks-ühele järelkohtumistega.


Pirkko Valge
Heateo SA tegevjuht

Pirkkol on põhjalik kogemustepagas nii vabaühenduste kui erasektori maastikult. Ta on Heateo Sihtasutuses töötades ja sellele eelnevalt professionaalse vabatahtlikuna nõustanud mitmeid Eesti juhtivaid vabaühendusi nende strateegiat, rahastust, mõju hindamist ja kommunikatsiooni puudutavates küsimustes. 
Varasemalt on Pirkko töötanud KPMGs juhtimiskonsultandina ja Swedbank’is juhtide arendamise valdkonnajuhina. NULA inkubaatoris koolitab ja nõustab ta algatusi sekkumise mudeli kujundamise osas.


Kaspar Jõgeva
Kommunikatsioonibüroo JLP konsultant     

Kaspari tööks on strateegiline ja igapäevane kommunikatsioon, tähendusega sõnumite ja sisu loomine lähtuvalt muutusest/eesmärgist, mida kliendid soovivad saavutada. Enne JLP kommunikatsioonibüroos tööle asumist töötas Kaspar ajakirjanikuna Postimehe toimetuses.

Ta on nõustanud edukalt erinevaid keerulisi ja vähemkeerulisi kaasuseid meediasuhete alal. Muuhulgas on ta aidanud mitmetel klientidel murda ka rahvusvahelist uudiskünnist nii finants- kui uudismeedias.  Kaspar aitab leida ühiskondlike algatuste sõnumitele sobiva formaadi.


Brett Astrid Võmma

Brett Astrid Võmma on õppinud industriaal- ja tootedisaini Eesti Kunstiakadeemias, Viinis Die Angewandte's ja Rhode Islandi disainikoolis. Ta on kogenud kasutajakogemuse hindamises ja teenusedisainis ning juhtinud tootedisainiga tegelevaid meeskondi nii müügihaldustarkvara pakkuvas Pipedrive's kui turvalist online identifitseerimist pakkuvas Veriffis, mis on mõlemad ühed Eesti suurimad start-up edulood. Olles töötanud alustavate ettevõtetega, teab Brett hästi, kuidas läheneda toote või teenuse disainimisele just sellises faasis. Breti kireks on muuta keerulised juhtumid lihtsateks lahendusteks, mis on samaaegselt nii funktsionaalsed kui esteetilised. Brett usub, et tänasel ärimaastikul on hästi läbimõeldud disain oluline komponent toote või teenuse edu saavutamisel ja aitab ka NULA algatustel läbimõeldud disainini jõuda.

Laur Läänemets

Laur on farmerist, rändurist, autoinsenerist ja finantshuvilisest tooteinimene, kellele on südamelähedased teemad haridus, finantsvõrdsus ja piirideta maailm. Ta on muuhulgas töötanud tootejuhina TransferWiseis ja nõustanud start-upe üle maailma. Laur toetab algatusi kliendikeskse lähenemisega oma teenuse kirjeldamisel ja testimisel.


Mentorid

NULA inkubaatori algatusi on nõustanud mitmed võimekad mentorid.

Ain Peil
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Ain Peil on Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik, kes omab head ülevaadet ja mitmekülgset nõustamiskogemust ka Eesti avalikust sektorist laiemalt.

Age Toomla
Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert
Age Tomson on Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna peaekspert, kelle kogemus noortevaldkonnas nii vabaühendustest kui avalikust sektorist on andnud ulatusliku tausta formaalse ja mitteformaalse õppekogemuse ühendamisel. Ta on varem töötanud näiteks mitteformaalse õppe programmi DD Akadeemia juhina.

Armin Kõomägi
Investeerimisfirma Aconto partner
Armin Kõomägi on üks Säästumarketi asutajatest. Oma hilisemas elus kuulub ta läbi investeerimisfirma Aconto mitmete suurettevõtete omanike ja nõukogu liikmete hulka. Armin on ka üks esimesi Eesti investoreid, kes panustas oma raha sotsiaalsesse ettevõtlusesse, olles üks Uuskasutuskeskuse võlausaldajatest ja kuuludes hiljem Uuskasutuskeskuse nõuandvasse kogusse. Lisaks eelnevale on Armin kirjutanud mitmeid raamatuid. Armin toob algatustele lähemale ettevõtjate mõtteviisi. 

Gunnar Toomemets
Gunnar Toomemetsal on pikaajaline kogemus Swedbankist meeskondade juhtimisest, müügi- ja teenindusstrateegiate loomisest ja eesmärkide saavutamisest. Gunnar on Eesti Mentorite Koja üks loojatest ja vedajatest. Ta on olnud mentoriks nii ettevõtete kui ka vabaühenduste juhtidele. Gunnari sooviks on, et innovaatilised ja ühiskonna arengu jaoks mõeldud lahendused keskenduksid erinevate sektorite koostööle. 

Heikki Källu
Investeerimisfirma Oaklins partner
Heikki Källu on pikaajalise pangaduskogemusega professionaal, kes ehitas üles Hansapanga analüüsiüksuse ja oli hilisemalt üks investeerimispanga LHV ja Gild Bankers partneritest. Heikki on nõustanud mitmeid Eesti suuremaid ühinemis- ja ülevõtmistehinguid. Vabasektoris oli Heikki üks esimesi investoreid tänaseks tegevuse lõpetanud Re-Habi keskuse juures (aastal 2007. käivitatud keskus süstivate narkomaanide raviks).

Jüri Härm
Investeerimisfirma Oaklins vanemanalüütik
Jüri Härm tegeleb ettevõtete väärtuse hindamise ja analüüsiga. Tal on väga head tehnilised oskused Excelis ja teistes analüüsiprogrammides ning oskus iga äri/ettevõte nö juppideks lahti võtta ja tagasi kokku panna. Jüri on varasemalt töötanud konsultatsiooniettevõttes KPMG Eesti ettevõtete finantseerimise üksuses. Kolmandas sektoris on ta nõustanud Topsiringi oma finantsarvutuste tegemisel.

Karla Agan
Klaasimeister AS juhatuse liige
Karla Agani taust on energia- ja pangandussektoris. Karla on juhtinud Swedbank Eestis elektrooniliste kanalite arendust, neli aastat Eesti Energia tootearendusmeeskonda Eestis ning Eesti Energia ärisid Lätis ja Leedus.  Ta on suure äri- ja tootejuhtimise kogemusega, olles ühtlasi olnud ka konsultandiks tehnoloogiavaldkonna start-up'idele. Vabasektoris on Karla nõustanud kogenud organsatsioone nagu Noored Kooli ja Teeme Ära maailmakoristuse meeskonda, alustavatest organisatsioonidest ka Topsiringi.

Katriin Jüriska
Uuskasutuskeskuse tegevjuht 
Katriin on Uuskasutuskeskuse tegevjuht aastast 2009. Tal on kogemus sotsiaalse ettevõtte pankrotist väljatoomisega ning ehitamisest 10 poe ja üle 1 miljoni eurose käibega sotsiaalseks ettevõtteks. Varasemalt on Katriin tegutsenud toitlustussektoris, olles 2004. aastal Hookah House-i idee autoritest ja käivitajatest ning juhtides aastatel 2006-2008 US Investile kuulunud kohvikuketti. Lisaks Uuskasutuskeskuse juhtimisele on Katriin nõustanud Kiusamisvaba Kooli ja Saagu Valguse meeskondi.

Keit Fomotškin
SPIN-programmi tegevjuht
Keit Fomotškin on 2015. aastal aasta vabaühenduseks valitud MTÜ SPIN tegevjuht. Keit osales SPIN programmi käivitamisest alates lahenduse disainis, oli pardal läbi lahenduse piloteerimise ja veab nüüd SPIN programmi laienemist üle Eesti. Tema meeskonnas töötab ligi 30 inimest. Lisaks on programmi elluviimisse kaasatud ligi 50 koostööpartnerit kõigist sektoritest. Kokku koondab läbi SPIN-programmi noorte toetamiseks loodud tugivõrgustik enam kui 175 inimest nii avalikust sektorist, erasektorist kui vabakonnast. Varasemalt oli Keit ühe Eesti esimese sotsiaalse ettevõtte Terve Eesti Sihtasutus tegevjuht ja koalitsiooni "Ettevõtted HIV vastu" eestvedaja. Keit teab palju sotsiaalsete ettevõtete juhtimisest, ennetusprogrammide käivitamisest ning avaliku sektori ja erasektori koostööst. Keidu sõnul on idee olemasolust teostuseni jõudmisel idee sisukuse kõrval määravaks julgus võtta riske ja oskus koondada tiim, kes on valmis idee elluviimisele pühenduma.

Kristi Klaasmägi
Noored Kooli tegevjuht
Kristi Klaasmägi vastutab Noored Kooli juhtimise eest. Olulise osa tema igapäevatööst moodustab koostöö partneritega era-, riigi ja kolmandast sektorist. Eelnevalt töötas Kristi Ameerika Ühendriikides rahvusvahelist teadmiste vahetust toetavas mittetulundusühingus Institute of International Education. Kristi alustas seal Hubert H. Humphrey stipendiumiprogrammi praktikandina ning lõpetas asedirektori kohusetäitjana. Varasemalt on ta töötanud Regionaalministri büroo juhatajana ning Reformierakonnas, omades seega äärmiselt mitmekülgseid kogemusi ja teadmisi.

Kristina Udras
Personaliettevõtte Fontes konsultant
Kristina on kogenud personalinõustaja, kelle igapäevatööks on klientide nõustamine ja toetamine palgauuringus osalemisel ja rahulolu-uuringute läbiviimisel. Tema huviks on organisatsiooni tugevuste ja arenguvõimaluste kaardistamine. 

Kristjan Korjus
Iduettevõtte Starship masinnägemise juht ning arvutiteaduse doktorant
Kristjan Korjus on lean meetodi valdaja ja rakendaja mitmetes iduettevõtetes. Lisaks metodoloogilistele küsimustele saavad algatused Kristjanilt nõu kõiges tehnilises: suured andmestikud, targad algoritmid, IT-lahendused jms. Lisaks on Kristjan üks populaarse "Matemaatika õhtuõpiku" autoritest ning Wolfram’i statistika õppekava arendusprojekti eestvedajatest, omades mitmekülgseid kogemusi ka õppematerjalide arendamise osas.

Margus Rink
Coop pank, tegevjuht
Margus Rink on tippjuht, kes on töötanud nii Swedbank Eesti jaepangandusjuhina kui ka Eesti Energia juhatuse liikmena, vastutades energiamüügi ja kanalite eest. Margusel on strateegilise juhtimise kogemus erasektorist. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne kolmandas sektoris – Terve Eesti SA, EMSLi ja Heateo SA nõukogu liikmena. Ta on juhendanud vabaühenduste juhte ning aidanud luua vabaühenduste rahastus- ja partnerlusstrateegiaid.

Priit Mikelsaar
Biomarketi juhataja ja asutaja
Priit Mikelsaar tegutseb peamiselt ettevõtjana ökokaupade tootmise ja müügi valdkonnas. Ta on asutaja sellistes ettevõtetes nagu Biomarket, La Muu ja PagarVõtaks!. Varasemalt on Priit töötanud rahvusvahelises konsultatsiooniettevõttes McKinsey konsultandina ja tagasi Eestisse tulles nõustas Heateo Sihtasutuse porfellijuhtimise süsteemi loomist. Priit on üks Uuskasutuskeskuse asutajatest ning Heateo SA nõukogu liige.

Tarmo Jüristo
Mõttekoja Praxis juhatuse esimees
Tarmo Jüristol on üle 15 aasta pikkune töökogemus finantsalal Hansapangas, Hansa Investments ning partnerina investeerimispankades LHV ja Gild Bankers. Lisaks sellele on Tarmo olnud tegev mitmete kodanikuühiskonna algatuste juures, sealhulgas Re-hab (2007, 2016) ja Heateo Sihtasutus. Lisaks Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetamisele on ta hetkel lõpetamas kultuuriteooria doktorantuuri Tallinna Ülikoolis. Ta on olnud mitmete lavastuste dramaturg Von Krahli Teatris ja Teatris NO99.

Liisi Tarvo
Wrap’n’Roll kohviku looja
Liisi Tarvo on noor ettevõtja, kes on avanud kolm vrapikohvikut Wrap'n'Roll. Tema lugu on tõestuseks sellele, et sihikindlus ja kirg oma tegemiste vastu toovad edu olenemata vanusest.

Margo Loor
Mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja
Margo on Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Alates 1998. aastast on ta läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele ning juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais, Istanbulis). Koolitusi ja konsultatsioone on ta läbi viinud teiste seas ettevõtete tippjuhtidele, kommunikatsioonitöötajatele, raadiohäältele, ülikoolide juhtidele ja õppejõududele, õpetajatele, riigiasutuste töötajatele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Kirti Asperk
Be More Superfoods OÜ omanik ja tegevjuht
Kirtil on juhtimiskogemust üle 11 aasta. Kirti ettevõte Be More sai 8 kuuga oma tooted Eestis ligi 250 müügikohta sisse ja 80 müügikohaga alustati juba kahel esimesel müügikuul. Be More superfoods tooted on Eestis saadaval kõigites suuremates jaekettides ( Selver, Coop, Prisma, AC supermarkets, Rimi, My Fitness, R-kiosk, Stockmann, Tallinna ja Tartu kaubamaja, Beautiful Me kehasalongides, Apotheka Beauty, Blendris, Apollo kinos ja paljudes muudes müügikohtades. Samuti eksporditakse Be More superfoodsi tooteid Saksamaale, Austriasse ning müüakse Inglismaa, Saksa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania Amazonides.

Yasmine Khater
Äri- ja turundusstrateegpsühholoog ja TEDx-i kõneleja
Äriturunduse strateeg ja juht, kellel on üle 12 aasta kogemusi. Yasmine aitab juhtidel, strateegidel ja müügimeeskondadel mõelda välja lugu, mis loob elukestvad suhted fännide, investorite ja klientidega. Viimase 8 aasta jooksul on ta aidanud sellised ettevõtteid nagu Salesforce, P&G, DBS, Bank of Singapore, Danone, Essilor ja paljud teised. Tema oskused on kooslus psühholoogiast, disainmõtlemisest, turundusest ja analüüsist.