Kommenteeri

Millised ideed on NULAsse oodatud? Viis hea idee tunnust

NULA inkubaatori senised viis hooaega on näidanud päris hästi ära, milline on see hea idee, millel on lootust inkubaatorisse kasvama jõuda ja programmi lõpuks ka KÜSKilt 25 000 eurot starditoetuseks saada. NULA projektijuht Agnes Miidla toob blogipostituses välja viis tunnust, mis heal ideel olemas on.

Esiteks, idee peab lahendama ühiskondlikku probleemi. Ühiskondlik probleem on selline, mis puudutab paljude inimeste heaolu. NULA inkubaator ei oota äriideid, millel ühiskondlik dimensioon täielikult puudub. Kui saate välja tuua oma idee ühiskondliku kasu, sobib see NULAsse esitamiseks.

Teiseks, hea idee põhineb korralikul eeltööl. See ei tähenda, et oleks vaja tingimata hakata suuri ja põhjalikke uuringuid läbi viima. Aga täiesti omal kohal on googeldamine, et vaadata, mida on probleemi kohta kirjutatud, mida on varem tehtud jne.

Kolmandaks
, hea idee on uuenduslik. See tähendab, et lahendust ei ole suures mahus või Eestis veel testitud. Seda saategi tulla just NULAsse tegema - testima, kuidas idee sihtgrupi jaoks töötab ja mida muuta vaja, et see veel paremini töötaks.

Neljandaks - ja see on väga oluline - pakutav lahendus peaks taotlema võimalikult suurt positiivset muutust. Võiks läbi mõelda, kui paljude inimesteni te oma lahendusega loodate jõuda ja kuidas see nende elu positiivselt mõjutab.

Viiendaks, et lahendus ei oleks ühekordne ettevõtmine, siis on oluline, et see oleks võimeline omatulu teenima. Täpsemalt tegeleme selle teemaga taas NULA koolituspäevade jooksul, aga esialgne mõte, kuidas lahendust rahastada ja kas seal on võimalusi iseseisvalt hakkama saamiseks, tasub juba kandideerides läbi mõelda.

Ma loodan, et nendest soovitustest on teile kasu ja ootan kõiki uute ühiskondlike algatuste ideid 2. aprillini NULAsse!

Lisa kommentaar

Email again: