Kommenteeri

NULA inkubaatori €25 000 starditoetuse said Jututaja, Andmekool ja GTL Labor

Selgunud on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse poolt korraldatud NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori neljanda hooaja võitjad. KÜSKi poolt väljapandud 25 000 euro suurused starditoetused anti meeskondadele, kes lubavad vähendada vanemaealiste üksildust, muuta poliitikakujundamise protsessid läbipaistvamaks ning julgustada noori aktiivseteks maailmakodanikeks saama.


Jututaja südameasi on leevandada eakate üksildust. Selleks toovad nad kokku noored ja eakad, kes saavad ühiselt tegeleda mõne meelepärase tegevusega, näiteks lugeda, kuulata muusikat või omavahel maailma asju arutada. Kõik osapooled saavad elurõõmu, energiat ja võimaluse näha maailma teise nurga alt.

Andmekool pakub praktilist koolitust ja konsultatsiooniteenust avalikele asutustele eesmärgiga muuta poliitikakujundamise protsessid läbipaistvamaks nii osalistele kui avalikkusele. Koolituselt saab vajalikud teadmised selleks, et infovahetust, raporteerimist, kavade koostamist ja nende elluviimise jälgimist tõhustada, ning oskused andmete sisestamiseks, ristamiseks ja visualiseerimiseks.

GTL Labori sihiks on julgustada õpilasi olema aktiivsed ja teadlikud kodanikud. Selleks toovad nad Eesti üldhariduskoolidesse tavapärase õppetöö osana elulised projektid, mille käigus on õpilastel võimalik panustada oma kodukoha arengusse ning omandada seeläbi olulisi 21. sajandi oskusi nagu koostöö, loovus, ettevõtlikkus, kriitiline mõtlemine ning jätkusuutliku arengu põhimõtete rakendamine.

NULA inkubaatorit korraldasid KÜSK ja Heateo Sihtasutus neljandat aastat järjest. Ideid laekus sel aastal kokku 82, millest 6 said võimaluse osaleda Heateo Sihtasutuse poolt korraldatud inkubatsiooniprogrammis. Inkubaator toimus koostöös kogenud praktikutega, kes panustasid koolitustesse ja pakkusid osalejatele ka mentorlust.

NULA inkubaatorisse on uute ideedega võimalik kandideerida taas 2020. aasta kevadel.

Lisainfo:
Mariliis Saaret, 566 70244, mariliis.saaret@kysk.ee ja www.nula.ee

Lisa kommentaar

Email again: