Kommenteeri

NULA inkubaatori €25 000 starditoetuse said Seniorship, SPARK Makerlab ja Tugitakso

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSKi) ja Heateo Sihtasutuse poolt korraldatud NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori kolmanda hooaja võitjad on selgunud. KÜSKi poolt välja pandud 25 000 euro suurused starditoetused said tiimid, kes lubavad nutikate lahenduste abil parandada küpses eas inimeste positsiooni tööturul, leevendada teadlaste ja inseneride põuda ning tõsta erivajadustega inimeste liikuvust ja elukvaliteeti. 

Seniorship vahendab läbi veebiplatvormi 45+ eluaastates inimestele praktikaprogramme, mis loovad neile paremaid võimalusi ümberõppeks ja tööturule naasmiseks. Inimesed saavad nende abil võimaluse omandada senisest paremini uusi oskusi ja teha karjäärimuudatusi ka pärast 45ndat eluaastat.

SPARK Makerlab pakub praktilisi ja kaasahaaravaid Leidurite komplekte noortele loodus-, täppis- ja tehnikateaduste tulemuslikumalt õpetamiseks. Komplektide abil saavad noored koolides ja huviringides ehitada igapäevaelust tuntud tehnikavidinaid, näiteks kõlareid, elektrikitarre, tõstukeid, fotokaameraid ja rakette täielikul või töötava mudeli kujul. Nii kasvatatakse noortes inseneripisikut, arendatakse loovust, loogikat, kriitilist mõtlemist, koostööoskusi ja palju muud.

Tugitakso hakkab pakkuma usaldusväärset, paindlikku ja lihtsasti kättesaadavat transporditeenust erivajadustega inimestele. Selleks luuakse olemasolevate sõiduvahendusplatvormide juurde tervikteenus, kus juht pakub kliendile tuge sõltuvalt tema vajadustest – lisaks sõidutamisele aitab näiteks kliendil tulla neljanda korruse korterist esiteks ka taksosse.

„Kõik kolm algatust panustavad me ühiskonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisse,“ kinnitab KÜSKi toetuste juht Mari-Liis Dolenko ning lisab: „Loodetavasti saavad neistki ideedest elujõulised lahendused nagu seda on tänaseks näiteks NULA esimese aasta vilistlased Topsiring või Vaikuseminutid, kes mõlemad toimetavad hooga ja üle-eestiliselt“.

NULA inkubaatori projektijuht Marleen Pedjasaar sõnas, et kõik seitse inkubaatoris osalenud meeskonda tegelesid väga olulistele ühiskondlikele probleemidele lahenduse leidmisega. “Osalejad tõid välja, et inkubaatoris saadud tugi nii koolituste kui mentorluse näol pakkus idee kasvatamiseks just vajaliku raamistiku. Oleme tänulikud kõigile ettevõtetele ja eraisikutele, kes algatusi ühel või teisel moel inkubaatoris toetasid – kogukonna tugi on uute ideede käivitamisel ülimalt oluline” kommenenteeris Pedjasaar.  

NULA inkubaatorit korraldasid KÜSK ja Heateo Sihtasutus kolmandat aastat järjest. Ideid laekus sel aastal kokku 79, millest 7 said võimaluse osaleda Heateo korraldatud inkubatsiooniprogrammis. Inkubaator toimus koostöös kogenud praktikutega, kes panustasid nii koolitustesse kui ka pakkusid osalejatele mentorlust.

NULA inkubaatorisse uute ideedega kandideerimise võimalus tuleb taas 2019. aasta kevadel.

Lisa kommentaar

Email again: