Kommenteeri

Selgusid seitse ühiskondlikku algatust NULA inkubaatorisse

Ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaatorisse pääsesid kolmandal hooajal Edulab, Seniorship, Tugitakso, Klassijuhataja arenguprogramm, Eesti Toitumisnõustajate Ühendus, ESTudent ja HopeHolders.


Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuste juhi Mari-Liis Dolenko sõnul oli inkubaatorisse pääsemisel oluline roll kohapealsetel esitlustel. „Edasi said meeskonnad, kelle silmist paistis kirg teema vastu ja kes on valmis töötama oma lahendusega järgmise poole aasta jooksul ka siis, kui see tähendab esialgse mõtte ümberkujundamist. Nupukaid lahendusi on sügiseks oodata nii hariduse, noorte, erivajadustega inimeste, eakate kui kogemusnõustamisega seotud teemadel,“ lisas Dolenko.

“Kuuekuulises inkubaatoris saavad osalejad oma lahendust testida ja täiendada. Koolituste käigus saab selgemaks sihtgrupp, finantsmudel, kommunikatsioonikava ja palju muud. Olulisel kohal on ka personaalne mentorlus, mida pakuvad algatustele oma ala tipud.” kommenteeris Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge inkubaatoris toimuvat.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Heateo Sihtasutuse loodud NULA ühiskondlike algatuste inkubaatorisse esitati sel aastal 79 uudset ideed ühiskondlike probleemide lahendamiseks. Neist 13 said võimaluse esitleda oma ideed hindajatele, kes valisid välja seitse inkubaatorisse pääsejat. Korraldajad tunnustavad kõiki ideede autoreid uuendusliku lähenemise ning ühiskondlike probleemide peale mõtlemise eest.

Inkubaator saab alguse mais ning kestab kuni oktoobri lõpuni. Kõik seitse ideed saavad kandideerida ka kuni kolmele algatusele antavale 25 000-eurosele starditoetusele.

IDEEDE KIRJELDUSED

Klassijuhataja arenguprogramm

Mari Mäekivi, Krista Arro

Klassijuhataja arenguprogramm loob paremat suhtlust kooli ja kodu vahel ning pakub terviklikku tuge klassijuhatajale, kelle roll pole alati selge, kuid vastutus noorte arengu toetamisel on suur.

Tugitakso

Ingrid Kõrgema

Tugitakso avardab erivajadustega inimeste transpordivõimalusi, kaasates sõiduvahendusplatvorme. Arendatakse tervikteenust, kus juht pakub kliendile tuge sõltuvalt tema vajadustest – lisaks sihtkohta sõidutamisele aitab näiteks kliendi tema neljanda korruse korterist taksosse. 

EduLab

Tarvo Metspalu

EduLab meeskond on töötanud välja loodus-, tehnika-, ja teadusalaste huviringide stardikomplektid, mida saavad kasutada koolid ja teised noortega tegelevad asutused insenertehniliste oskuste õpetamiseks põneval ja praktilisel moel.

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus

Eva-Liisa Kaaristo

Algatuse idee on viia lasteaedadesse ja koolidesse Prantsusmaal ja Skandinaaviamaades suurepäraseid tulemusi andnud SAPERE meeltepõhine toiduõpe, mis tutvustab lastele erinevaid maitseid ja toidu tekstuure, aidates neil kujundada õiged toitumisharjumused, mille tulemusena on väheneb laste ülekaal.

ESTudent

Aneth Tuurmaa

ESTudent tegeleb õppevara loomise ja arendamisega ning loob veebiplatvormi, mille kaudu nii õpetajad, lapsevanemad kui ka teised spetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad) saavad tellida õppimist toetavad abivahendeid hariduslike erivajadustega õpilastele.

HopeHolders

Elen Preimann

HopeHolders viib läbi turvalise veebikeskkonna kokku kogemusnõustajad ja inimesed, kes on sattunud emotsionaalselt keerulisse olukorda (näiteks lähedase haigestumine või töökaotus).

Seniorship

Anna-Liisa Palatu

Seniorship vahendab eakatele praktikaprogramme, mis loovad vanematele inimestele võimalusi ümberõppeks ja tööturule naasmiseks läbi praktikal osalemise.

Lisainfo

Mari-Liis Dolenko, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuste juht
mariliis@kysk.ee, 521 2422

Marleen Pedjasaar, Heateo SA projektijuht
marleen@heategu.ee, 551 5011


Lisa kommentaar

Email again: