Kommenteeri

Rain Vääna: mu sõbrad surevad, sest ei viitsi minna arsti juurde

Minul on elus vedanud. Olen jõudnud palju kogeda ja ühtteist saavutada. Võin päris julgelt öelda, et need erakordsed, mäletamist väärt hetked minevikust oleksid vähe väärtuslikud, kui ma ei oleks saanud neid jagada oma perekonna ja sõpradega. Ma tahan oma sõprade ja perekonnaga rohkem aega koos veeta, kogetut jagada ja elust rõõmu tunda ja seda kõike võimalikult pikalt. Iga lisanduva aastaga, iga laiema avalikkuseni jõudva ja iga minu lähedast inimest puudutava haigusjuhtumiga kasvab minu soov midagi muuta ja päriselt ära teha.

Toon ühe näite - Eestis haigestub jämesoolevähki ligikaudu 1 000 inimest aastas[1]. See vähitüüp ohustab nii mehi kui naisi, risk suureneb 50. eluaastast. Vähk tekib aeglaselt ja ilma sümptomiteta, mistõttu on oluline järjepidevalt sõeluuringutes osaleda. Usun, et iga mees, kes vähegi enda tervisest hoolib mõtleb nüüd, et muidugi lähen ma kontrolli, kui minu sünniaasta jõuab sõeluuringu fookusesse. Vaatame aga reaalseid numbreid - 2017. aastal osales jämesoolevähi sõeluuringus üle 17 000 inimese, kus naisi oli 61% ja mehi vaid 39% Siit on lihtne ja loogiline järeldada, miks naiste eluiga on pikem kui meestel. Naised pööravad oma tervislikule seisundile rohkem tähelepanu, nad on hoolsamad arsti juures kontrollides käijad, nad jagavad oma muresid pereringis – see kõik aitab võimalike haiguste avastamisele kaasa. On positiivne teada, et statistikaameti andmetel on meeste keskmine oodatav eluiga pikenenud viimase kümnendiga 6 aastat ja naistel 3,5 aastat[2]. Kurb on tõdeda, et 2017. aastal oli see jätkuvalt +8,6 aastat naiste kasuks.

Statistika on julm, see ütleb otse välja, et olukord on halb. Samas saame ise olukorra parandamiseks väga palju ära teha.  

Moodustame haiguste vastu ringkaitse 

Lisaks sellele, et ma olen mees, isa, sõber, olen ka ettevõtja. Ettevõtjana vaevab mind küsimus, kas oleme riiklikul tasandil, tervishoiuasutustes, ettevõtjateringis avatult arutanud, kui palju alla 65-aastaseid Eesti inimes oleks võimalik erinevate ennetavate tegevustega päästa? Leian, et praegu ei tee me piisavalt, et võimalikke haigusjuhte varakult avastada või täielikult ennetada. Seadus kohustab ettevõtjaid võimaldama oma töötajatel töötervisekontrolli läbimise. Statistika näitab, et paljud ettevõtted ei täida seadust ja ainult 50% töötajatest saab osaleda töötervisekontrollis. See on üks väheseid suuremahulisi ennetustegevusi täna. Kui teame, et pooled tööealistest elanikest ei osale seaduses ettenähtud uuringutes saame väita, et järelikult ei ole ennetus prioriteet. Lisaks on veel liiga palju asju, mida me täna ei tea või teame vähe, näiteks mida üldse tähendab ennetus; kui suured on 20-65 aastaste meeste ravikulu kokku; arvutused, mitu eurot väheneb ravile kulutatud summa kui panustame 1 euro ennetusele; kui palju kulutame ennetusele täna ja kui palju peaksime kulutama, et näha suurt muutust?  

Tõstame tervena elatud aastate arvu 

Mina olen täiesti tavaline Eesti mees, kelle prioriteedid olid aastaid suures plaanis järgmised: äri, perekond, hobid, ühiskondlikud kohustused, 100 muud olulist asja... ja alles siis tervis. See viimane kipub alles siis meelde tulema, kui midagi tõsisemat juhtub minuga või minu lähedastega. Tihti saab tänapäevane arenenud meditsiin siiski aidata, kuid on olukordi, kus enam ei saa. Haigus avastatakse liiga hilja ja ravi lihtsalt ei mõju. Olen tänaseks aru saanud, et kui ma tahan oma sõpradega ja lähedastega kauem ja kvaliteetselt koos olla, siis pean oma prioriteedid ümber hindama ja tõstma tervise hoidmise tunduvalt olulisemale positsioonile.

See ongi algus - peame muutma iseenda, seejärel meie lähedaste ja sõprade suhtumist oma tervisesse ja tervena elamisse. Tervena elatud päevade arvu saab tõsta. Eesti on täna maailma tervemate riikide edetabelis[3]38. kohal. Esikohal on Itaalia. Miks on nii, et meie tunnetame oma tervist ja elu kvaliteeti teistsugusena kui näiteks itaallased või islandlased, kes on antud pingereas teisel kohal? Pingereast ja statistikast olulisem on see kuidas me ennast Eestis elades tunneme. Kas meie elu on tervena elatud või saame juba varakult tunda haiguste negatiivset mõju meie elule?

Pere ja sõbrad on minu jaoks olulised ja nüüd tahan neile omalt poolt midagi vastu anda. Tahan teha midagi, et nad mõistaksid, kui kalliks neid pean ja kui hindamatu on olnud see jäägitu tugi, mis mulle on osaks saanud. Tahan teha midagi isekat. Nimelt soovin, et sõbrad oleksid minu kõrval pikemalt kui keskmine statistika seda lubaks. Ma tahan, et nad elaksid kauem täisväärtuslikku elu oma perekonnaga ja lastega. Ma tahan, et neil kuluks vähem aeha oma tervise pärast muretsemisele ja erinevate haigustega võitlemisele. Ma tahan, et neil oleks aega nautida ühiseid hetki oma lähedaste ja sõpradega. Ma tahan, et nad teaksid kui suur privileeg on olla nende sõber ja selleks olen üks „Pikema sõpruse päeva“ algatajatest.  

Artikkel ilmus Eesti Päevalehe, Heateo Sihtasutuse ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali artiklisarjas "Mis sind närvi ajab?."

LISAINFO:

Pikema sõpruse päev – 29. november 2019

Pühendume meestele vanuses 35-65 ja nende lähedastele.

Eesmärk: Tõstame Eesti tervemate riikide edetabelis viie hulka aastaks 2030

Kuidas ära teeme:

-       sellel kuul käib 10 000 meest erinevaid teste ja analüüse tegemas, igal aastal on osalejaid 2x rohkem kui varasemal.

Õnnestumise eeldused:

-       on teada milliseid teste ja analüüse vastavatele vanuserühmadele teeme;

-       on teada milliseid riskigruppe kaasame;

-       maksimeerime ennetuse ja varajase avastamise efektiivsust;

-       tervisekassa tasub testide ja analüüside eest;

-       töötukassa tasub vabaks võetud päeva eest

-       Suurem osa tööandjatest on kaasatud ja lubab oma töötajatel regulaarselt ennetuslikes       tervisekontrollides käia

-       Oskame luua kaasava ja toetava keskkonna nii, et enamus mehed soovivad osaleda

Viited: 

1.http://www.terviseinfo.ee/et/uudised/4986-jamesoolevahi-soeluuringule-on-sel-aastal-kutsutud-osalema-ule-51-700-inimese

2. https://www.stat.ee/pressiteade-2018-094 

3. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/italy-s-struggling-economy-has-world-s-healthiest-people


Lisa kommentaar

Email again: